臘腸北菇雞飯
臘腸北菇雞飯
臘腸北菇雞飯
臘腸北菇雞飯3

臘腸北菇雞飯

Steamed Rice with Sausage Mushroom

蒸得香軟的米飯上撲滿雞腿丁、港式臘腸、香菇,並淋上特調燒臘醬汁,讓米飯吸飽醬汁和食材精華,蒸後之雞腿肉滑嫩,食用時盅飯拌勻淡醬油,風味十足。● 食材來源:雞肉→美國;豬肉→台灣